ما اینجا هستیم تا به شما خدمت کنیم

تعهد فردی به کار تیمی همان چیزی است که باعث می شود یک تیم کار کند، یک شرکت کار کند، یک جامعه کار کند، یک تمدن کار کند.

هلن پارکینز
هلن پارکینزمدیر عامل و موسس
اریک ویجت
اریک ویجتموسس و شریک
جیسون ریسپانس
جیسون ریسپانسموسس و شریک
دیلان مرینگو
دیلان مرینگومدیر عملیات
ویل باررو
ویل باررومدیر منابع انسانی
ایندیگو ویولت
ایندیگو ویولتتوسعه تجاری
گردن نورمن
گردن نورمنتوسعه تجاری
ریچارد تی
ریچارد تیمدیر طراحی

به بیش از 540 هزار مشتری راضی آوادا بپیوندید

خرید فوری آوادا