سامانه آفرینان نیک اندیش کوشا

نرم افزار حضور و غیاب

آموزش نرم افزار Time Work

driver_image

آموزش نصب نرم افزار حضور غیاب تایم ورک (TimeWork)

آموزش مقدماتی نرم افزار حضور غیاب تایم ورک (TimeWork)

آموزش پیشرفته نرم افزار حضور غیاب تایم ورک (TimeWork)