سامانه آفرینان نیک اندیش کوشا

نرم افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب

در گذشته محاسبات کنترل تردد کارمندان به صورت دستی ثبت می شد که باعث اصراف در وقت نیروها و و اصراف در مصرف کاغذ می شود به علاوه امکان داشت که در حق کارمندان اجحاف شود و یا برعکس این اتفاق برای کارفرما بیفتد.

نرم افزار حضور غیاب

اشکال مهم در سیستم های سنتی خطای محاسبات . پس از اندی به صورت نسبی این مشکلات با به روی کار آمدندستگاه های حضور و غیاب اما مشکلی که با آن مواجه بودن بستر تخلیه دستگاه حضور و غیاب بود با به روی کار آمدن نرم افزار های حضور و غیاب انتخاب بهترین نرم افزار کار سختی بود نرم افزاری که تمام نیاز های شرکتی و سازمانی را در برگیرد

نیاز هایی مثل ثبت تاخیر تعجیل اضافه کاری محاسبه حقوق و دستمزد شیفت های چرخشی شیفت های بیمارستانی متعدد با پیچیدگی امکان محاسبه تعطیل کاری جمعه کاری و …

از این رو گروه نرم افزار یگانه بر آن شدند نرم افزاری جامع و کاربردی به همراه رابط گرافیکی آسان و زیبا طراحی کنند

راهکار های حضور و غیاب
نرم افزار حضور غیاب

ویژگی نرم افزار حضور و غیاب یگانه :

 • امکان محاسبه تاخیر و تعجیل
 • مرخضی های ساعتی و روزانه گزارش مرخصی انتقال مانده مرخصی
 • محاسبه حقوق و دستمزد
 • کارتابل ماموریت  و مرخصی
 • امکان فوق العاده قانون نویسی برای محاسبات خاص
 • درج حکم های گروهی و فردی
 • امکان گرفتن گزارش کارکرد
 • ارتباط با انوع دستگاه های موجود مثل: zk  جهان گستر علم و صنعت Timmy

مهمترین مزایای استفاده ازسیستم حضور و غیاب چیست؟

نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز

 • کنترل دقبق عملکرد پرسنل نظارت جلوگیری از از خطاهای سهوی و نظارت کلی در مجوعه می باشد
 • امکان نظارت بر ماموریت اضافه کاری و… به همراه گزارش گیری که به طور چشم گیری بر نظم مجموعه اثر میگذارد
 • گزارش گیری مانده مرخصی غیبت نوبت کاری تعطیل کاریو… فقط با چند کلیک
 • امکان شبکه نرم افزار حضور غیاب که در تسریع رسیدگی به اوامر حضور و غیاب مناسب می باشد و باعث صرفه جویی در وقت پرسنل مربوط
 • ساختار منعطف محیط کاربری اسان و امکان سفارشی کردن دستورات مانند :حد مجاز تاخیر تعجیل درصد نوبت کاری شیفت های چرخشی و…
 • یکی از مهمترین ویژگی های استفاده از نرم افزار حضور و غیاب یگانه، امکان شگفت انگیز قانون نویسی می باشد مانند :دو برابر کردن کسر کار بعد از یک ربع دیر آمدگی
چرا نرم افزار حضور و غیاب ؟