سامانه آفرینان نیک اندیش کوشا

نرم افزار حضور و غیاب

آموزش نرم افزار Medicode

driver_image

آموزش نصب نرم افزار مدیکد (MediCode)

آموزش نرم افزار مدیکد (MediCode)